Domnul si Maica Sa, ca elevi

Noiembrie 28, 2007 at 7:06 am 1 comentariu

(prelucrat dupa ideea „Mantuitorul ca parlamentar” a Pr. Prof. Grigore Cristescu)

 

Din bogata literatură biblică avem de cules şi câteva indicii cu privire la copilăria şi adolescenţa Domnului nostru Iisus Hristos şi a Preasfintei Sale Maici, care ne dau prilejul să aflăm cum înţelegeau dânşii că este mai bine să trăiască aceşti frumoşi ani din viaţă şi, astfel, să avem exemplu – model desăvârşit pentru existenţa noastră tinerească!

            Maica Domnului a urmat şcoala pentru fete de la Templul din Ierusalim, unde a învăţat Legea lui Moise şi a studiat scrierile Profeţilor (filosofia, istoria şi morala evreilor), precum şi meşteşugurile casnice specifice unei viitoare soţii (gătitul, cusutul, noţiuni de purtare a sarcinii şi despre creşterea copiilor etc.).

            Mântuitorul a fost încadrat în şcoala de pe lângă Sinagoga din Nazaret, unde a deprins Legea şi Profeţii, învăţături ce îndeplineau atunci şi rolul de legi civile, dar a deprins şi o meserie, muncind cot la cot cu „tatăl” Său, dreptul Iosif, cel ce era tâmplar.

            Haideţi să vedem cum arăta o zi din viaţa celor doi adolescenţi!

            Maria, sfioasa fecioară de la Templu, s-a sculat de dimineaţă (deşi nu dormise decât cinci ore, după obicei) pentru a-şi face rugăciunile, mulţumind Domnului pentru că a învrednicit-o să se trezească şi să vadă lumina zilei încă o dată şi trimiţând un gând bun, prin El, către părinţii săi, mai ales pentru tatăl ei, scumpul şi bătrânul Ioachim, rămas singur după ce mama sa, blânda Ana, adormise cu strămoşii în credinţă.

            Iisus, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului, era pe drum încă de la patru, căci trebuia să-l ajute pe bunul lui tată, pe Iosif, să aducă o căruţă de lemne mari şi uscate dintr-un sat vecin, pentru că aveau de lucrat mobilierul unei case. Înainta prin frigul tăios al dimineţii cu gândul încă la figurile pline de uimire ale profesorilor şi preoţilor din Ierusalim pe care-i uluise săptămâna trecută prin naturaleţea şi hotărârea de care dăduse dovadă în explicarea şi stăpânirea noţiunilor Legii!

            Odată cu sunetul trâmbiţelor Maria termină şi goblenul cu chipuri de heruvimi – tema de la cursul de ţesut, pe care nu apucase să o definitiveze aseară – şi-l puse deoparte; îmbrăcă, apoi, elegantul şal lucrat de mama sa şi merse apăsat spre curtea exterioară a Templului, pentru a asista la slujba zilnică. Soarele tocmai lumina locul cu mătăsoasele sale raze! Ea urmăreşte astăzi mai ales mişcarea leviţilor (diaconilor), pentru că rolul preoţilor îi este deja cunoscut, iar textul slujbei l-a învăţat aseară târziu. A, uite-l şi pe unchiul Zaharia; tocmai i-a făcut un semn discret de bineţe, la care a răspuns asemenea!

            Când au încetat cocoşii să cânte, au terminat şi cei doi treaba; au îmbrăţişat pe gazdă şi au plecat spre casă, Iosif promiţând că-l va lăsa pe fiul lui să vină diseară cu ceilalţi băieţi nazarineni la nunta unde tocmai fuseseră invitaţi. Lui Iisus îi părea nespus de bine că se va reîntâlni cu prietenii săi, dar ştia că la un asemenea eveniment e gălăgie mare şi că va trebui să dea ochi iarăşi cu şmecheraşii care ieşiseră de sub ascultarea părinţilor lor şi care formau o gaşcă, ce nu inspira decât repulsie. Nu se aştepta să primească învoirea, deoarece îşi necăjise părinţii, tot săptămâna trecută, când nu le-a cerut voie să rămână la Templu, ei căutându-l disperaţi!

            Se minună Maria de evlavia şi atenţia slujitorilor, de dăruirea pentru misiunea lor şi simţi cum o pătrunde un sentiment de mulţumire şi recunoştinţă pentru minunea dumnezeiască ce s-a petrecut cu viaţa ei de până atunci şi pe care dorea să o petreacă în continuare aşa cum i-o prezentase mama sa şi cum ştia din exemplul strămoaşei sale Rut şi a mătuşii sale Elisabeta. Apoi, împreună cu celelalte fete plecă spre şcoală, unde aveau să înveţe astăzi să cânte alţi psalmi!

            Ajuns acasă Iisus sărută mâna mamei – care între timp se sculase şi le pregătise masa, bău ca dintr-o înghiţitură o cană sănătoasă de lapte proaspăt de oaie şi începu să adune rumeguşul rupt din trunchiuri de colţii fierăstrăului pe care-l mânuia tatăl său. Înainte de ora zece se opri din muncă, se spălă şi porni în fugă spre sinagogă, pentru a nu întârzia la ora de tâlcuire a „Cărţii lui Iosua”, mai ales că profesor era poznaşul Simeon, un om ca la 80 de ani, plin de înţelepciune şi blândeţe.

            Nu mai putea! Cântase aproape trei ore, dar era fericită pentru că prinsese cea mai bine melodia şi primise nota maximă de la exigenta doamnă Salomeea! Fredonându-o încă, deschise uşa camerei sale şi se azvârli în mijlocul patului, adormind aproape instantaneu.

            Iisus ştia textul cărţii, pentru că stătuse ieri după ore şi o citise de la bibliotecă! Acum doar era atent să surprindă înţelesul celor citite şi să reţină frumoasele detalii şi poveşti exprimate atât de pătrunzător de bătrânul teacher! Parcă se şi vedea alături de războinicul Iosua înconjurat de cete de îngeri şi învingând pe vrăjmaşi! Simţea, totuşi, cum El este mai mult decât acela şi nu era un gând de mândrie; dar nu l-a spus decât acasă, părinţilor, pentru că ceilalţi de vârsta Lui, l-ar fi luat în râs, ca şi Iosif de fraţii săi, oarecând!

            Se trezi după aproape două ore, timp în care visase că era în Templu, alături de o mulţime de heruvimi, ca cei cusuţi de dimineaţă şi cânta psalmi Domnului! Aceasta era parcă mai mult decât nota bună primită pentru munca sa! Văzând mămăliga pe masă, realiză că n-a mâncat astăzi, dar nici nu-i era foame; aşa că merse la atelierul de ţesut pentru a realiza un covoraş cât de mic. Trebuia să facă rost de bani, până la bursă, pentru ca să-i facă un cadou cât de mic tatălui ei, de ziua sa; poate o să-i rămână şi de bomboane aromare pentru ea şi prietenele ei, că tare au mai fost gustoase cele primite de la colega de bancă luna trecută!

            „Grea mai e munca asta de tâmplar”, exclamă în gând Iisus, după încă două ore de trebăluit alături de bătrânul său tată, Iosif! Astăzi a fost lăsat pentru prima dată să folosească rindeaua mică, după ce acum o lună deprinsese „tainele” bolobocului! Până la urmă erau chiar distractive uneltele astea, iar satisfacţia lucrării finisate cu măiestrie nu se putea compara cu orice! Plus de asta, bănuţii erau necesari nu numai pentru casă, ci şi pentru rechizitele sale! Acum se retrăsese într-un colţ al camerei şi, la lumina pâlpâindă a opaiţului, căzu pe gânduri; mama Lui fusese ca şi trăsnită atunci când i-a spus atunci că nu trebuie să se supere pe El că a rămas în Casa Tatălui Său! Oare dânsa nu înţelesese care e rostul Său în lume? Cum să-i explice mai bine?

            Maria munci până spre seară şi se opri la vremea oboselii; păşi uşor spre Templu, unde o aştepta bătrânul Iosif, logodnicul ei şi care o încuie pe dinafară în Sfânta Sfintelor, în Altar, pentru a se ruga în linişte; era singura fată căruia i se îngăduia să meargă acolo şi asta pentru profeţia care se făcuse cu privire la ea, că va fi o persoană importantă în istora poporului ales şi chiar a omenirii, precum şi pentru curăţia, cuminţenia şi dragostea sa pentru Dumnezeu.

            „Iisuus!”. Era Veniamin, prietenul său! S-a ridicat imediat în picioare, a cerut binecuvântarea părinţilor, care strângeau câte ceva pe afară şi a plecat cu acesta spre satul vecin. Se înţelegeau ca fraţii şi se bucurau de revedere. Beni, cum îi spunea Iisus, era iscusit la mate; probabil va ajunge un bun bancher; astăzi lipsise de la sinagogă, tocmai pentru că fusese la oraş pentru a urma ore de ştiinţe exacte! Pe drum şi-au împărtăşit impresii şi realizările, dar s-au şi distrat pe seama glumelor domnului Simeon!

            Înăuntru era deosebit de cald astăzi şi aromele din aer conţineau un parfum nou, nemaisimţit de Maria până atunci! Se aşeză la strană şi începu să citească! Treptat, un tremur o cuprinse pe după spate şi un vânt uşor se porni ca de nicăieri! Deodată, o stea se desfăcu de sus, dintr-un colţ, precum petalele unei flori şi-n faţă-i apăru un înger atât de frumos, încât vederea lui o lăsă fără replică!

            De departe se auzeau specificele strigăte şi cântece, care susţineau ritmul dansurilor nuntaşilor! Era un prilej de bucurie extraordinară pentru fiecare familie în parte, dar pe Iisus nu-l marca aşa de mult! El a urat sănătate şi copii mulţi şi frumoşi mirilor, aşa cum îl învăţaseră ai lui, şi-a îmbrăţişat prietenii, a salutat pe fete şi s-a aşezat la un loc „strategic”, ca să nu încurce pe nimeni, dar şi ca să poată vedea tot ce se întâmplă. Nu se visa căsătorit; ştia şi simţea că nu e de El! Beni în schimb, strecura priviri către Tavita, fata care îi promisese cu altă ocazie asemănătoare că va dansa cu el!

            Trimisul ceresc se recomandă ca fiind Gavriil şi-i spuse un lucru care i se păru Mariei ciudat, dar şi normal în acelaşi timp: că va naşte pe Fiul lui Dumnezeu, prin Care lumea se va izbăvi de rău! Ştia ce înseamnă să ajungi însărcinată, dar Iosif era logodnicul ei de suflet, nu de trup; să nască ea pe Fiul Celui Căruia I se închina? Ştia şi de profeţia lui Isaia, dar oare ea să fie „fecioara care va lua în pântece”, mama lui „Emanuel – cu noi este Dumnezeu”? Aşa trebuie să fie! Dacă ar fi fost o vedenie înşelătoare, atunci s-ar fi tulburat! „Fie mie după cuvântul tău!”

            Dansă şi El o horă, ca să nu se supere mirii! Apoi, pentru că deja se făcuse târziu, îşi salută prietenii şi se întoarse cu Beni acasă. Pentru ca să nu-i mai deranjeze pe părinţi, renunţă la strugurii aceia pe care-i văzuse pe masă de cu seară şi se vârâ în aşternut, spunând în taină rugăciunea. Fusese o zi plină şi era din ce în ce mai convins că menirea Lui stă scrisă în rândurile pergamentelor din sinagogă! Mâine îl va ruga pe bătrânul Simeon să-i vorbească mai multe despre rostul studiului cărţii lui Iosua, urmaşul lui Moise.

            Aşa, cu energia adolescenţei, prin puzderia de informaţii şi cu gândul la toţi cei dragi, au înţeles să trăiască Maica Domnului şi Fiul său Preaiubit, Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în vremea vârstei de cincisprezece ani. Slavă şi lui Dumnezeu laudă!

Anunțuri

Entry filed under: scolare.

Inelul: omul si filmul! Preotia si… sida

1 comentariu Add your own

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Noiembrie 2007
L M M M V S D
    Dec »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Rev. „Familia ortodoxa”

Categorii

Ciprian Mihail si Georgiana Diana

Daisypath Anniversary Years PicDaisypath Anniversary Years Ticker

Serafim Stefan

Lilypie - Personal pictureLilypie Second Birthday tickers

Veronica Antonia

<Lilypie - Personal pictureLilypie First Birthday tickers

Ilinca – Paulina

Lilypie - Personal pictureLilypie First Birthday tickers

Calendarul Ortodox


%d blogeri au apreciat asta: