Canonul Sfintei Muceniţe Hristina

noiembrie 15, 2008 at 8:33 pm 2 comentarii

Canonul Sfintei Muceniţe Hristina (24 iulie)

Troparul Sfintei:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Sfânta Hristina, strigă cu mare glas: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-mă mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc şi împreună mă îngrop cu botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine;  ci ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte Doamne sufletele noastre.

Cântarea Isf-christina-din-persia

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Bucură-te purtătoare de chinuri, Prealăudată Sfântă Hristina, care te-ai arătat muceniţă Mântuitorului nostru Hristos şi ai părăsit toată rătăcirea şi necredinţa cea părintească.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

sf-christinaVăzând pe vrăjmaşul surpat şi zăcând înaintea picioarelor pruncei purtătoare de chinuri, să dăm toţi laudă Mântuitorului, Cel ce o a arătat pe ea purtătoare de biruinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Dorit-ai să vezi curat podoaba cea frumoasă a Mirelui tău, curată; pentru aceeea te-ai înfrumuseţat pe tine cu dumnezeieştile chinuri, ceea ce eşti purtătoare de chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Zămislit-ai pe Cuvântul Tatălui Cel unit cu trupul cel din tine după al Său Ipostas. De Acesta dorind Sfânta Hristina, a câştigat lauda muceniciei.

(Cântarea a II-a lipseşte din toate canoanele, căci Sfinţii Părinţi au rânduit să ne aducem astfel aminte de căderea cetei îngereşti care l-a urmat pe satana)

Cântarea a III-a

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!sf-christina3

Întinzându-ţi ochii şi cugetul la cer, mărită, prin mijlocirea zidirilor ai cunoscut pe Ziditorul tău.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Credinţa în Dumnezeu o ai avut bogăţie nerăpită, pentru aceea ai părăsit sărăcia idolilor, cinstită fericită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Tu, muceniţă, fiind cumplit legată de lemn şi suferind schingiuiri cântai laudă de mulţumire lui Hristos – Făcătorului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Alinează-mi tulburarea cugetului, curată stăpână, încetează toată întristarea sufletului meu, ceea ce ai născut pe Hristos.

sf-christina2Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne. Tu eşti lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Cântarea a IV-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Îndulcindu-te de dumnezeieştile priviri ale Mirelui tău, muceniţă cea cu numele lui Hristos şi uitându-te la frumuseţile Lui, te desfătai cu bătăile.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Fiind legată pe roată, muceniţa a strigat: Mărescu-Te pe Tine, Doamne, şi slăvesc numele Tău, al Celui ce faci puternici pe cei ce Te doresc pe Tine.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Lipitu-m-am de urma Ta, Hristoase, fiind rănită de dorirea dragostei Tale; ci arată-mă purtătoare de biruinţă, strigai, muceniţă, când erai supusă la chinuri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Nesuferind dragostea ta cea către Hristos, Sfântă Hristina, ticălosul tău tată cel fără Dumnezeu, cumplit te îngrozea cu felurite chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Slăvitul între prooroci, Sfântul Isaia, toiag te-a numit odinioară, care ai odrăslit pe Domnul, Născătoare de Dumnezeu, Maică pururea fecioară.

Cântarea a V-a sf-christina4

Irmosul:

Dis-de-dimineaţă strigăm Ţie, Doamne, mântuieşte-ne pe noi; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Ca pe una ce te-ai făcut înger în trup, muceniţă, îngerii cei cereşti te hrăneau pe tine cu hrană cerească.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Nu te-ai lepădat de Piatra vieţii, Sfântă Muceniţă Hristina; pentru aceea legându-te de piatră vrăjmaşii te-au aruncat în apă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Răpitu-te-ai către înălţime, zburând ca o turturea, cu aripile dumnezeiescului Duh şi te-ai odihnit la Ziditorul tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Înviază-mă pe mine cel ce sunt mort prin păcate, Fecioară preacurată, ceea ce ai născut Viaţa cea fără de păcat.

Cântarea a VI-a

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Îndulcitu-ţi-s-a inima de dulceţile Doritorului tău preadulce, purtătoare de chinuri. Şi alergând către mirosul patimilor Lui, strigai: Mă îndulcesc trăgându-mă de dorirea Ta, Împărate al tuturor şi pentru dragostea Ta sunt junghiată.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Văzâdu-te tatăl tău, muceniţă, că iubeşti pe Tatăl ceresc, a arătat către tine minte de închinător la idoli şi te-a supus la chinuri de multe feluri, că nu şi-a cunoscut păgânul hotarele firii sale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Ca un crin şi ca un trandafir cu miros dulce ai înflorit în văile mucenicilor, picurând dar de mir făcut cu miresme şi ai înmiresmat inimile credincioşilor, cinstită muceniţă cea cu numele lui Hristos, ceea ce eşti părtaşă sfinţilor îngeri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Înţelegând grăitorii de Dumnezeu proorocii adâncimea tainei tale, Fecioară, fiind luminaţi mai înainte de dumnezeiescul Duh, prooroceşte au vestit de mai înainte că aveai să fii cu adevărat Maică a Stăpânului tuturor.

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele. Că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad; şi ca Sfântul Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Condacul Sfintei:

Porumbiţă cu chip de lumină te-ai cunoscut, având aripi de aur, şi către înălţimea cerurilor ai sosit, cinstită Sfântă Hristina. Pentru aceea săvârşim, mărită, prăznuirea ta, închinându-ne cu credinţă raclei măaştelor tale celor sfinte, din care izvorăşte tuturor cu adevărat dumnezeiască tămăduire sufletelor şi trupurilor.

Icosul Sfintei:

Lăudând întru cântări cu dreaptă credinţă pe Sfânta Treime, cinstită feicoară muceniţă, celor ce erau atunci întunecaţi cu ceaţa mâniei celei cumplite, ai arătat acum lumina Sfintei Treimi, luminând pe credincioşi. Şi din mâna chinuitorului, ca a doua Sfântă Tecla, ai scăpat de cei fără de lege şi ai trecut prin mijlocul curselor. Pentru aceasta cu adevărat lăudând, cinstim mutarea (adormirea, n.n.) ta, mulţumind lui Dumnezeu, Care pentru tine dăruieşte dumnezeiască tămăduire sufletelor şi trupurilor noastre.

Cântarea a VII-a

Irmosul:

Tinerii evrei au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat cântând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Împreunându-te cu focul cel vâlvâietor, lăudai pe Făcăturol de bine al tuturor, Care a răcorit inima ta, cântând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Dorind să dobândeşti numai pe Dumnezeu, n-ai purtat grijă de mădularele care ardeau în văpaie, nu te-ai lepădat de Hristos, fecioară, ci cântai: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Cu ploile sângiurilor tale ai secat râurile nebuniei idoleşti; şi acum, revărsând, noianuri de tămăduiri, potoleşti văpaia patimilor, sfântă fecioară muceniţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Cu dumnezeisca ta zămislire, trecând peste legile firii, Fecioară, mai presus de fire ai născut pe Dumnezeu, grăind: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Cântarea a VIII-a

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Cu dumnezeiască ocârmuire nevătămată ai trecut marea cea cu valurile supărărilor şi ale chinurilor, înecând pe şarpe în adâncimea chinurilor tale, sfântă muceniţă. Pentru aceasta ai ajuns la limanurile fără de valuri ale raiului, grăind: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Omorât-ai pe şarpele cel cumplit, cu lupte de viaţă; şi cu cântările rugăciunilor tale ai adormit fiarele cele sălbatice şi ai rămas fără de vătămare de ele, Sfântă Hristina, cântând Ziditorului: Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântului Duh, Dumnezeu

Prin cuvânt viu ai sculat pe cel omorât de muşcăturile şerpilor celor otrăviţi, muceniţă purtătoare de chinuri, căci Dumnezeu, Cel ce a ascultat rugăciunile tale, Sfântă Hristina, a călcat moartea prin dumnezeiasca Sa îngropare, către Care neîncetat grăieşti: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Ceea ce eşti ajutătoare tare a credincioşilor, Pururea Fecioară, mântuieşte-mă de înşelăciunea vicleanului balaur, care mă vrăjmăşeşte cumplit şi se sileşte să mă smerească (nimicească, n.n.). Că tu eşti îndreptare nerătăcită celor ce nădăjduiesc ăntru tine şi care cântă neîncetat: Popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori cuptorul chinuitorul caldeilor l-a ars nebuneşte pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceştia mântuiţi de o putere mai mare, Făcătorului şi Mântuitorului a grăit: Tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaânălţaţi-L întru toţi vecii.

Cântarea a IX-a

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Fiind luminată şi strălucind cu podoabele muceniciei, te-ai învrednicit a vedea pe Mirele tău, Sfântă Hristina, muceniţă mult-pătimitoare.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Frumoasă este podoaba pe care ţi-a dăruit-o Hristos, Cel ce întrece pe toţi cu frumuseţea şi te-a învrednicit de cămările cele cereşti.

Sfântă muceniţă Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Împreunatu-te-ai (Alăturatu-te-ai, n.n.) cu cetele cele fără de trup, mărită, şi ai fost rânduită cu adunarea nevoitorilor; roagă pentru noi pe Cel cu totul îndurător.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pomenirea ta, Sfântă Hristina, luminând pe cei ce te cinstesc pe tine, mai luminată decât soarele s-a arătat cu razele darurilor Duhului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu)

Iubitoare de bine, Preasfântă Fecioară, îmbunătăţeşte sufletul meu cel înrăutăţit de păcate şi cu rugăciunile tale mă mântuieşte de văpaia cea veşnică.

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Feciaoră curată, noi, cei mântuiţi prin tine, cu cetele celor fără de trupuri slăvindu-te.

Bonus:

Acatistul Sfintilor Romani din inchisori http://www.crestinortodox.ro/Acatiste/Acatistul_Sfintilor_Romani_din_inchisori-130-7337.html

Inspiratie de copil si tanar crestin http://www.crestinortodox.ro/CrestinOrtodox/Festivalul_National_de_Literatura_religioasa_Tanara-105-23118.html

„Daca zambesc, inseamna ca ma bucur sa te vad; daca te caut, inseamna ca mi-e dor; daca te ajut, inseamna ca imi pasa; daca intreb, inseamna ca ma intereseaza; daca ofer, inseamna ca meriti; daca cer, inseamna ca am nevoie; daca spun, inseamna ca vreau sa stii. Imi iubesc prietenii! Si daca si tu ii iubesti..inseamna ca il vei da mai departe celor mai buni prieteni!!! „

Reclame

Entry filed under: liturgice.

Poveste: Cum s-a facut „carciuma” Linkuri cu tâlc

2 comentarii Add your own

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


noiembrie 2008
L M M J V S D
« oct.   dec. »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Rev. „Familia ortodoxa”

Categorii

Ciprian Mihail si Georgiana Diana

Daisypath Anniversary Years PicDaisypath Anniversary Years Ticker

Serafim Stefan

Lilypie - Personal pictureLilypie Second Birthday tickers

Veronica Antonia

<Lilypie - Personal pictureLilypie First Birthday tickers

Ilinca – Paulina

Lilypie - Personal pictureLilypie First Birthday tickers

Calendarul Ortodox


%d blogeri au apreciat asta: